เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ

Song Title: เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ
Heet`pon~tii^ mai^ yaak` bpen puean^ tur
(Reasons that I don’t wanna be your friend)

ก็รู้เราเป็นเพื่อนกัน แต่ฉันก็คิดไปไกล
gaw^ ruu’ rao bpen puean^ gan dtae` chan’ gaw^ kid’ bpai glai
(Knowning that we are friends, but I have thought further)

อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้น
yaak` bpen a`rai tii^ maak^ gwaa` nan’
(I wanna be something more than that)

ก็รู้ว่ามันไม่ควร แต่รักห้ามได้ที่ไหนกัน
gaw^ ruu’ man mai^ kuan, dtae` rak’ haam^ dai^ tii^ nai~ gan
(Knowing it’s not supposed to, but how can love be stopped)

เพื่อนก็เพื่อนเถอะ จะว่าก็ช่างเถอะ
puean^ gaw^ puean^ tur` ja` waa^ gaw^ chaang^ tur`
(Friends are friends, even you scold me for it, let it be)

ก็มันรักหมดใจ
gaw^ man rak’ mod` jai
(just because I love you with all my heart)

ไม่รู้ว่านานเท่าไร ที่ใจรับเธอเข้ามา
Mai^ ruu’ naan tao^ rai` tii^ jai rab’ tur kao^ maa
(I don’t know it’s been how long since my heart taken you in it)

ปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใคร
bpid` bang rueai^ maa mai^ bpruek`saa~ krai
(I’ve been covering it up all this while, never consulted with anybody)

วันนี้เป็นไงเป็นกัน โปรดฟังฉันให้เข้าใจ
wan-nii’ bpen ngai bpen gan bprood` fang chan’ hai^ kao^ jai
(Today, no matter what happens , please listen to me and understand it)

เลิกเป็นเพื่อนเถอะ พอสักทีเถอะ
lurk^ bpen puean^ tur` paw sak’ tii tur`
(Let’s quit being friends, it’s enough)

ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้
gaw^ rueang^ man bpen baeb nii’
(because the matter is like this)

*หนึ่ง คือหึงเมื่อใครใกล้เธอ
nueng` kuue hueng~ muea^ krai glai^ tur
(1, I am jealous when someone near you)

สอง คือเพ้อเวลาห่างกัน
sawng~ kuue pur’ wee-laa haang` gan
(2, I become delirious when we were apart)

สาม คิดถึงเธอทุกวัน
saam~ kid-tueng~ tur tuk’ wan
(3, I miss you everyday)

เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้
puean^ gan mai^ bpen baeb` nii’
(Friends are not like this)

สี่ คืออยากสบตา
sii` kuue yaak` sob` dtaa
(4, I wanna keep eyes contact with you)

ส่วนข้อห้าน่ารักสิ้นดี
suan` kaw^ haa^ naa^ rak’ sin’ dii
(For No.5, I find you are lovable to the extreme)

หกถึงร้อย ไว้ฟังพรุ่งนี้
hok` tueng~ rawi’ wai’ fang prung^ nii’
(6 to 100, keep it to hear more tomorrow)

เหตุผลที่ฉัน ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ
heet` pon~ tii^ chan’ mai^ yaak` bpen puean^ tur
(Reasons that I dont wanna be your friend)

ชักช้าฉันเองก็กลัว กลัวมีคนมาลงแข่ง
chak’ chaa’ chan~ eeng gaw^ glua glua mii kon maa long kaeng`
(To be too slow I am also afraid, afraid that someone will come & join the race)

ถ้าออกตัวแรงก็อย่าว่าฉัน
taa^ awk` dtua raeng gaw^ yaa` waa^ chan’
(If I started off too strongly, please don’t blame me)

คบๆ เป็นแฟนเถอะนะ ไม่เสียหายคนรักกัน
Kob’ kob’ bpen faen tur` na’ mai^ sia~ haai~ kon rak’ gan
(Let’s us date as BF-GF, okay? Nothing to lose for people to be in love)

ขอให้เชื่อเถอะ รับรักฉันเถอะ
kaw~ hai^ chuea^ tur` rab’ rak’ chan’ tur`
(I would like you to believe me and let’s accept my love)

ฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไม่ดี
chan’ bpen puean^ tur dai^ mai^ dii
(I am not good at being your friend)

(*. * repeat)

สรุปเลยนะ บอกเธออีกที
sa`rub` loei na’ bawk` tur iik` tii
(Let’s sum it up, I tell you again)

ว่าเพื่อนคนนี้ อยากเป็นแฟนของเธอ
waa^ puean kon nii’ yaak` bpen faen kawng~ tur
(that this friend wanna be your boyfriend)

MV: http://www.youtube.com/watch?v=JSzI_9IBJVY&feature=related

This E-Thai lesson was written and shared with you by Khun Kruu Noot

Learn Thai more effectively and innovatively live with Khun Kruu Noot, in WisePolyglot’s Thai language workshops in Singapore at www.wisepolyglot.com/events

Learn more from Khun Kruu Noot’s creative pre-workshop materials at our FB page: www.facebook.com/wisepolyglotthai

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s