ความลับ kwaam-láb (Secret)

เรื่องนี้อย่าบอกใครนะ

Ruéang níi yàa bòrk krai ná

(Please do not tell anyone about this matter.)

บอกไม่ได้ เป็นความลับ

Bòrk mâi dâi bpen kwaam-láb

(I can’ tell you. It’s a secret.)

เรารู้กันแค่สองคนนะ

Rao rúu gan kâe sõrng kon ná

(Just us who know about it, okay?)

เรื่องนี้เราบอกเธอแค่คนเดียวนะ

Ruêang níi rao bòrk kâe tur kon-diao ná

(I only told you about this.)

เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว

Ruêang-níi bpen ruêang suàn-dtua

(This is my personal matter.)

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success E-learning and E-coaching Program

Accelerate your Thai language success with us at our innovative and comprehensive Thai language workshops – we make learning Thai language strategies in a day (per level) possible

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s