สัตว์ sàt (animals)

สัตว์เลี้ยง sàt-liâng (pets)

สัตว์ป่า sàt-bpàa (wild animals)

1. คุณชอบเลี้ยงสัตว์ไหม

Khun châwp liáng sàt mái?

(you-like-treat/keep-animal?)

2. คุณชอบเลี้ยงสัตว์อะไร

Khun châwp liáng sàt à-rai?

(you-like-keep-animals-what?)

หมา măa 🐶

แมว maeo 🙀

ปลา bplaa 🐠ปลา bplaa 🐠

นก nók 🐦

กระต่าย grà-dtàay🐰

หมู müu 🐽 (pig)

3. คุณกลัวสัตว์อะไร

Khun glua sàt à-rai?

(you-scared-animal-what?)

มด mót (ants)

แมลงสาบ má-laeng-sàab (cockroach)

แมงมุม maeng-mum 🕸

จิ้งจก jîng-jòk 🦎

ตุ๊กแก dtúk gae (gecko)

ยุง yung (mosquito)

สิงโต sïng-dtoo 🦁

หมี mïii 🐻

จระเข้ jaw-rá-kây 🐊

งู nguu 🐍

4. ชื่อตัวอักษรไทยมีสัตว์อะไรบ้าง

Chûue dtua-àk-săwn Thai mii sàt à-rai bâang?

(what are the animals in Thai alphabets’ names?)

ก ไก่ gài 🐔

ป ปลา bplaa 🐠

ค ควาย kwaay 🐃

ช ช้าง cháang 🐘

ต เต่า dtào 🐢

ผ ผึ้ง puêng 🐝

ง งู nguu 🐍

น หนู nüu 🐀

ล ลิง ling 🙊

ม ม้า máa 🐴

ส เสือ suěa 🐯

ฮ นกฮูก 🦉

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success E-learning and E-coaching Program

Accelerate your Thai language success with us at our innovative and comprehensive Thai language workshops – we make learning Thai language strategies in a day (per level) possible

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s