ความลำบากจะทำให้รู้จักคุณค่าของความสบาย

ความลำบากจะสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความสบาย
Hardship will teach us about the values of comfort.

บางครั้งคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างก็กลับมีความสุขน้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยมีอะไร เพราะคนที่ไม่ค่อยมีอะไรเขาจะเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่เขามี
Sometimes people who seem to have everything turn out to be less happier than those who don’t have much, because people who don’t have much see the values in everything they have.

การเดินบน ทางเดินขรุขระ จะทำให้เรารู้สึกดีเวลาเราได้เดินบน ทางเดินเรียบๆ
Walking on a bumpy and rough path will make us appreciate the smooth even path when we walk on.

การเป็นหวัดคัดจมูกจะทำให้เรารู้สึกดีกับการหายใจได้คล่อง
Having a cold with a stuffy nose will make us feel good when we can breathe smoothly.

จำได้ว่ามีนักเรียนฝรั่งคนนึงเคยบอกว่าแปลกใจที่เห็นขอทานในเมืองไทยยังยิ้มได้
I remember that there was a Caucasian student once said to me that he was surprised to see even beggars in Thailand still can smile.

วัฒนธรรมไทยสอนให้เรามองโลกในแง่ดี และยิ้มสู้กับปัญหา
Thai culture teaches us to be optimistic and smile to fight against problems.

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success Program

Thai language workshops

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s