สี (sii~) Colors

Colors in Thai:

White – สีขาว (sii~ kaao~)
Black – สีดำ (sii~ dam)
Gray – สีเทา (sii~ tao)
Red – สีแดง (sii~ daeng)
Yellow – สีเหลือง (sii~ lueang~)
Dark Blue – สีน้ำเงิน (Sii~ nam’ ngurn)
Green – สีเขียว (sii~ kiao~)
Orange- สีส้ม (sii~ som^)
Purple -สีม่วง (sii~ muang^)
Brown – สีน้ำตาล (sii~ nam’ dtaan)
Light Blue – สีฟ้า (sii~ faa’)
Pink – สีชมพู (sii~ chom-puu)
Gold -สีทอง (Sii~ tawng)
Silver – สีเงิน (Sii~ ngurn)

This E-Thai lesson was written and shared with you by Khun Kruu Noot

Like our Facebook page to stay updated with Khun Kruu Noot’s creative pre-workshop materials at: www.facebook.com/wisepolyglotthai
Learn Thai more effectively and innovatively live with Khun Kruu Noot, in WisePolyglot’s Thai language workshops in Singapore at
www.wisepolyglot.com/events

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s