สารพัดไข่ [saa~ra’pad’ kai`] Assorted EEGs

ไข่ [kai`] eeg
ไข่ไก่ [kai` gai`] chicken egg
ไข่เป็ด [kai` bped`] duck egg
ไข่นกกระทา[kai`nok’ gra` taa] quail egg
ไข่ขาว [kai`kaao~] eeg white
ไข่แดง [kai`daeng] eeg yolk
ไข่ดาว [kai`daao] sunny side up egg (fried egg )
ไข่เจียว [kai`jiao] omelette
ไข่ต้ม [kai`dtom^] hard boiled egg
ไข่ลวก [kai`luak^] soft boiled eeg
ไข่ตุ๋น [kai`dtun~] steamed egg
ไข่ปิ้ง [kai`bping^] grilled egg
ไข่เค็ม [kai`kem] salted eeg
ไข่เยี่ยวม้า [kai`yiao^ maa’] century eeg
ไข่เจียวหมูสับ [kai`jiao muu~ sab`] omelette with minced pork
ไข่ยัดไส้ [kài yád sâi] stuffed omelette
ไข่ลูกเขย [kai` luuk^ koei~] fried hard boiled egg topping with sweet & sour tamarind sauce (litterally means “son-in law egg”)

Note: classifier of kai` is ฟอง [fawng] and ลูก (lûuk)

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success Program and Thai language workshops
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s