ถึง tueng~ (arrive)

Changi Airport Terminal 1 Arrivals Hall

ถึง tuěng (arrive)

ไปถึง bpai tuěng (arrive there)

มาถึง maa tuěng (arrive here)

คิดถึง kid’ tuěng (to miss…)

นึกถึง nuek’ tuěng (to think of…)

พูดถึง pûud tuěng (to talk about/ mention…])

ฝันถึง făn tuěng (to dream of…)

This E-Thai lesson was written and shared with you by Khun Kruu Noot

Like our Facebook page to stay updated with Khun Kruu Noot’s creative pre-workshop materials at: www.facebook.com/wisepolyglotthai
Learn Thai more effectively and innovatively live with Khun Kruu Noot, in WisePolyglot’s Thai language workshops in Singapore at
www.wisepolyglot.com/events

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s